امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

بررسی علت صدمه ترانسفورماتورهای تعمیری نیروگاه نکا

Title: بررسی علت صدمه ترانسفورماتورهای تعمیری نیروگاه نکا
Authors: Kiumars Rahmani کیومرث رحمانی
Organization: نیروگاه نکا-شرکت مدیریت تولید برق نکا- شهید سلیمی Neka Electric Production Management Company
Keywords: براده های مسی Copper Particles تخلیه جزئی Partial Discharge گاز کروماتوگرافی DGA رطوبت Deterioration تست اضافه ولتاژ High Voltage Test

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید