بررسی شیوه نوین پیش بینی بلند مدت بار سیستمهای قدرت در حضور بازار برق


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهرداد ستایش نظر- محمد حسین جاویدی


دیدگاهتان را بنویسید