امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

بررسی سرعت باد مناسب جهت طراحی برپایه قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو درایران

Title: بررسی سرعت باد مناسب جهت طراحی برپایه قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو درایران
Authors: Mohsen Pourrafi Arabani محسن پوررفیع عربانی Masoud Ali Akbar Golkar مسعود علی اکبرگلکار Amir Mehrtash امیر مهرتاش
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: خطوط انتقال Reliability Based Design طراحی برپایه قابلیت اطمینان Transmission Line سرعت باد Wind Speed توابع توزیع Standard IRan

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید