امروز برابر است با :28 خرداد 1403

بررسی روند تغییرات بارشبکه سراسری برق ایران

Title: بررسی روند تغییرات بارشبکه سراسری برق ایران
Authors: Mohammad Sadegh Ghazi-zadeh محمدصادق قاضی زاده Majid Bavafa مجید باوفا Amir Faraji Fard امیر فرجی فرد Ali Reza Ghashghavi علیرضا قشقاوی
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: پیک بار Load Duration Curve-LDC منحنی تداوم بار Loss of Load Probability-LOLP منحنی بار روزانه Energ Entity Non Supply-EENS پارامترهای قابلیت اطمینان نظیر

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید