امروز برابر است با :29 خرداد 1403

بررسی رابطه خطی بین كانالهای ثبت شده EEG جهت كاهش تعداد آنها در كاربردهای BCI توسط فیلتر كالمن

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر حسین امیدوار نیا – فرید عطری – بابك نجار اعرابی و كمال الدین ستاره دان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید