امروز برابر است با :3 تیر 1403

بررسی تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در شبکه برق ایران

Title: بررسی تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در شبکه برق ایران
Authors: Abdolamir Ahmadizadeh عبدالامیر احمدی زاده
Organization: شرکت توانیر Tavanir Organizatin
Keywords: تغییر ساعت رسمی DST صرفه جویی انرژی Change Time هموارسازی نمایی Energy Saving پیش بینی بار ساعتی Exponential Smoothing Estimation Houly Loud

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید