امروز برابر است با :12 اسفند 1402

بررسی الگوریتم های تشخیص وردیابی اهداف متحرک در استودیوی مجازی

بررسی الگوریتم های تشخیص وردیابی اهداف متحرک در استودیوی مجازی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید