بررسی الگوریتم های تشخیص وردیابی اهداف متحرک در استودیوی مجازی


بررسی الگوریتم های تشخیص وردیابی اهداف متحرک در استودیوی مجازی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید