امروز برابر است با :24 خرداد 1403

بررسی اثر طول بلوك اطلاعات و الگوریتم درهم نهی توربوكد بر عملكرد سیستم تله متری ماهواره های LEO

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی سنائی- محمود احمدیان – حسین خالقی بیزكی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید