بررسی اثرات طرح جامع مدیریت اطلاعات در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع


دیدگاهتان را بنویسید