امروز برابر است با :28 خرداد 1403

بررسی آلاینده های زیست محیطی و مواد خورنده ناشی از سوخت مایع درنیروگاه نیشابور

Title: بررسی آلاینده های زیست محیطی و مواد خورنده ناشی از سوخت مایع درنیروگاه نیشابور
Authors: Mohammad Moghiman محمد مقیمان Ehsan Ebrahim nia Bajestan احسان ابراهیم نیا بجستان Seyyed Mehdi Seyyedi سیدمهدی سیدی Mehdi Boghrati مهدی بقراطی Seyyed Ehsan Shakib سیداحسان شکیب Ali Dehjoorian علی دهجوریان
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: سوخت مایع Liquid Fuel خوردگی Corrosion آلاینده های زیست محیطی Environmental Pollutants

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Environment

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید