امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسي پديده Brittle Fracture در مقره هاي کامپوزيت فشار قوي

بررسي پديده Brittle Fracture در مقره هاي کامپوزيت فشار قوي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ايرانمنش

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید