بررسي پديده فرورزونانس و تاثير پارامترهاي مؤثر بر آن در ترانسفورماتورهاي توزيع به كمك نرم افزار EMTP


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید