بررسي و بهينه سازي تقويت كننده قدرت با استفاده از ژنتيك الگوريتم


بررسي و بهينه سازي تقويت كننده قدرت با استفاده از ژنتيك الگوريتم
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید