امروز برابر است با :8 خرداد 1402

بررسي و بهينه سازي تقويت كننده قدرت با استفاده از ژنتيك الگوريتم

بررسي و بهينه سازي تقويت كننده قدرت با استفاده از ژنتيك الگوريتم
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید