امروز برابر است با :20 آذر 1402

بررسي منحني بار مناطق گرمسير (استان هرمزگان)

از مجموعه مقالات برگزيده چهارمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – بندر عباس 1373

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید