امروز برابر است با :11 مهر 1402

بررسي عوامل شيوع و گسترش کرم هاي اينترنتي و روشهاي مقابله با آنها

از مجموعه مقالات پوستری برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
نویسنده: محمد رضا فغاني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید