امروز برابر است با :7 خرداد 1403

بررسي طرح هاي توسعه شبکه انتقال کشور از ديدگاه قابليت ا

بررسي طرح هاي توسعه شبکه انتقال کشور از ديدگاه قابليت اطمينان شبکه
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حبيب قراگوزلو مزلقان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید