امروز برابر است با :30 تیر 1403

بررسي ساختارهاي LHM و معرفي يك نوع لنز كامل

بررسي ساختارهاي LHM و معرفي يك نوع لنز كامل
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حسين كوركچي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید