امروز برابر است با :29 خرداد 1403

بررسي روشهاي کنترل و پيش بين با کاربردهايي در سيستمهاي

بررسي روشهاي کنترل و پيش بين با کاربردهايي در سيستمهاي ديناميکي خطي و مقايسه آن با کنترل کننده هاي کلاسيک PID
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد قرباني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید