امروز برابر است با :29 خرداد 1403

بررسي رفتار و مدلسازي يک ترانزيستور نوري دو قطبي نامتجانس

بررسي رفتار و مدلسازي يک ترانزيستور نوري دو قطبي نامتجانس
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید