امروز برابر است با :18 خرداد 1402

بررسي رفتارها و واكنشهاي اجتماعي مشتركين نسبت به خاموشيها و قطع برق در شهر اهواز

از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید