امروز برابر است با :8 خرداد 1402

بررسي رضايتمندي مشترکين از خدمات شركت توزيع برق شهرستان اصفهان با اتکا به نظرسنجي و تجزيه و تحليل

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید