امروز برابر است با :14 اسفند 1402

بررسي راهكارهاي وصول مطالبات معوق از مشتركين بدهكار

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید