بررسي راهكارهاي وصول مطالبات معوق از مشتركين بدهكار


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید