امروز برابر است با :28 خرداد 1403

بررسي راهكارهاي مختلف در پردازش صحبت

بررسي راهكارهاي مختلف در پردازش صحبت
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد اسدي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید