امروز برابر است با :4 خرداد 1403

بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني اثر بخش و تعهد سازماني مديران يك شركت توزيع نيروي برق

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید