امروز برابر است با :10 خرداد 1402

بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني اثر بخش و تعهد سازماني مديران يك شركت توزيع نيروي برق

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید