بررسي تاثير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ( ضمن خدمت ) بر افزايش بهره وري كاركنان شركت توزيع


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید