امروز برابر است با :4 خرداد 1403

بررسي تأثير سبكهاي مديريت وظيفه مدار و رابطه مدار بر رضايت شغلي كاركنان شركتهاي توزيع برق

بررسي تأثير سبكهاي مديريت وظيفه مدار و رابطه مدار بر رضايت شغلي كاركنان شركتهاي توزيع برق استان تهران

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید