بررسي تأثير دوره هاي کوتاه مدت آموزشي بــر کارآئـي کارکنـان از ديـدگاه مديــران


از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383


دیدگاهتان را بنویسید