امروز برابر است با :3 تیر 1403

بررسي القاء ولتاژ بر روي خطوط سيستم توزيع براثر برخورد صاعقه به مجاورت خط

بررسي القاء ولتاژ بر روي خطوط سيستم توزيع براثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثير سيم زمين و برقگير بر روي دامنه ولتاژ القائي

از مجموعه مقالات برگزيده اولين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – گيلان 1370

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید