امروز برابر است با :24 خرداد 1403

بررسي اصول تقسيم وظايف در سيستمهاي ديسپاچينگ

بررسي اصول تقسيم وظايف و اهداف استراتژيك در سيستمهاي ديسپاچينگ
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فرهاد شهنيا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید