امروز برابر است با :28 خرداد 1403

بررسي استفاده از بوشينگهاي سيليكوني به جاي بوشينگهاي س

بررسي استفاده از بوشينگهاي سيليكوني به جاي بوشينگهاي سراميكي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد اسماعيل زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید