بررسي استفاده از بوشينگهاي سيليكوني به جاي بوشينگهاي س


بررسي استفاده از بوشينگهاي سيليكوني به جاي بوشينگهاي سراميكي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد اسماعيل زاده


دیدگاهتان را بنویسید