امروز برابر است با :14 خرداد 1402

بررسي اثرات تعارضات سازماني و عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر عملكرد كاركنان مديريت برق كازرون

از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید