امروز برابر است با :26 فروردین 1403

برآورد شیب مناسب برای صفحات جذب کننده انرژی خورشیدی درشهر یزد

Title: برآورد شیب مناسب برای صفحات جذب کننده انرژی خورشیدی درشهر یزد
Authors: Seyyed Masoud Mousavi سیدمسعود موسوی Payam Haghparast پیام حق پرست Sahar Taslimi Taleghani سحر تسلیمی طالقانی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: انرژی خورشیدی Solar Energy روش آنگستروم Angstrom Method شیب مناسب Optimal Tilted Angle روش بیرد و هولشترم Bird and Hulstrom Method

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید