امروز برابر است با :24 خرداد 1403

باز سازی رشته تصاویر دریافتی از میان توربولانس اتمسفری با استفاده از پردازش تصویر

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احمد وزوانی- پیمان معلم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید