بازیافت انرژی با ترمز احیایی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید برهان الدین عظیمی- دكتر حسن غفوری فرد- دكتر كارولوكس- دكتر بابك نجار اعرابی


دیدگاهتان را بنویسید