بازيابي و دست يابي به تصوير اصلي از تصوير حاصل از پيام ب


بازيابي و دست يابي به تصوير اصلي از تصوير حاصل از پيام با استفاده از اطلاعات رنگ و بعد
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: گوهر وراميني


دیدگاهتان را بنویسید