امروز برابر است با :25 خرداد 1403

بازآرایی شبكه های توزیع به منظور كاهش تلفات به کمک تئوری گراف

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا دشتی- محمود رضا حقی فام- حمید لسانی- شقایق یوسفی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید