بازآرایی شبكه های توزیع به منظور كاهش تلفات به کمک تئوری گراف


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا دشتی- محمود رضا حقی فام- حمید لسانی- شقایق یوسفی


دیدگاهتان را بنویسید