امروز برابر است با :28 تیر 1403

اندازه یابی بهینه یک نیروگاه مختلط بادی-خورشیدی با استفاده از الگوریتم پی اس او

Title: اندازه یابی بهینه یک نیروگاه مختلط بادی-خورشیدی با استفاده از الگوریتم پی اس او
Authors: Gholamhossein Riyahee-Dehkordi غلامحسین ریاحی دهکردی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Hamid Reza Baghaee حمیدرضا بقایی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: انرژی باد Optimal Sizing سلول خورشیدی PV اندازه یابی بهینه Wind Generation الگوریتم PSO Capital Cost Maintenance Cost Particle Swarm Optimization

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید