امروز برابر است با :28 خرداد 1403

اندازه گیری شاخص رضایت مشترکین به تفکیک نوع تعرفه و نوع دیماند و تعیین اولویت های بهبود

Title: اندازه گیری شاخص رضایت مشترکین به تفکیک نوع تعرفه و نوع دیماند و تعیین اولویت های بهبود
Authors: Hassan Lajevardi حسن لاجوردی
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center
Keywords: رضایت مشترکین برق دیماندی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید