امروز برابر است با :3 تیر 1403

اندازه گيري افزايش مقاومت الكتريكي ناشي از تنشهاي مكانيكي و حرارتي در دو نمونه سيمهاي شبكه برق رساني

از مجموعه مقالات برگزيده سومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – فارس 1372

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید