امروز برابر است با :3 مرداد 1403

انتخاب نرم افزار شبیه سازی مصرف انرژی درساختمان برای توسعه درکشور

Title: انتخاب نرم افزار شبیه سازی مصرف انرژی درساختمان برای توسعه درکشور
Authors: Amirhossein Elahibakhsh امیرحسین الهی بخش Fatemeh Shahmohammadi فاطمه شاه محمدی
Organization: شرکت آمال پویان Amal Pooyan Co.
Keywords: شبیه سازی مصرف انرژی هزینه یابی انرژی ساختمان مدل سازی ساختمان مصرف سوخت

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید