امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

امکان سنجی فنی واقتصادی نصب توربین انبساطی درنیروگاه های حرارتی-مطالعه موردی نیروگاه شازند اراک

Title: امکان سنجی فنی واقتصادی نصب توربین انبساطی درنیروگاه های حرارتی-مطالعه موردی نیروگاه شازند اراک
Authors: Mohammad Hassan Panjeh Shahi محمدحسن پنجه شاهی Morteza Khalaji Asadi مرتضی خلجی اسدی Abtin Ataee آبتین عطایی Asghar Hakimi اصغر حکیمی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: نیروگاه حرارتی توربین انبساطی بازیافت حرارت و آنالیز اکسرژی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید