امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

امکان سنجی بکارگیری سیستم بازیافت گاز دی اکسید کربن در نیروگاه شهید رجایی

Title: امکان سنجی بکارگیری سیستم بازیافت گاز دی اکسید کربن در نیروگاه شهید رجایی
Authors: Adnan Moradian عدنان مرادیان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: دی اکسید کربن دود حلال شیمیایی نیروگاه بازیافت

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Environment

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید