امروز برابر است با :1 تیر 1403

امپدانس اندازه گیری شده در نقطه رله گذاری توسط رله دیستانس در خطوط دومداره

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق جمالی- حسین شاطری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید