امروز برابر است با :6 مهر 1402

امكان سنجی و مكانیابی نیروگاه تلمبه ذخیره ای به كمك برنامه دینامیكی پیشرو برای شبكه سراسری برق ایران

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهرام نوشاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید