امروز برابر است با :30 تیر 1403

الگوریتم دیكدینگ كروی با پیچیدگی كم برای دیكدینگ كدهای فركانس فضا در سیستم MIMO-OFDM

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: پگاه حاجیانی- حمید رضا شفیعی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید