امروز برابر است با :9 آذر 1402

الگوریتمی سریع مبتنی بر فیلتر كالمن برای اندازه گیری به هنگام هارمونیكهای متغیر با زمان

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید حمید حسینی- كامیار محمدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید