امروز برابر است با :29 خرداد 1403

الگوریتمی سریع در تخمین حرکت در توالی تصاویر ویدئویی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شادرخ سماوی – سید محمدرضا سید قلعه- شهرام شیرانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید