امروز برابر است با :30 تیر 1403

الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان درصورت تغییر ساختار شبکه

Title: الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان درصورت تغییر ساختار شبکه
Authors: Javad Sadeh جواد ساده Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Abbas Saberi Noghabi عباس صابری نوقابی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: هماهنگی مجدد رله های اضافه جریان Re-Coordination Overcurrent Relay الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm تغییرات ساختار Different Topologies حفاظت سیستم قدرت Power System Protection

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید