امروز برابر است با :30 اردیبهشت 1403

الگوریتمی برای تولید نمودار ورونوی در اتوماتای سلولی دو بعدی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد رضا میبدی- شهرام گلزاری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید