امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

الگوريتم طراحي و ساخت روبات تعقيب خط

الگوريتم طراحي و ساخت روبات تعقيب خط
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امين جوادي نسب

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید